...

תקנון האתר

תקנון לשימוש באתר האינטרנט pmuisrael.co.il

מטעמי נוחות התקנון מנוסח בלשון נקבה, אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. ההרשמה לקבלת יעוץ מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהירה כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 7. ההרשמה לקבלת יעוץ מהמומחים שעובדים בשת"פ עם האתר מותנת באישור העברת הפרטים שלך למומחה בתחום, על מנת שזה יוכל להעניק לך שיחת יעוץ או שירות.
 8. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 10. הנך האחראית באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תמלאי או תעבירי באמצעות האתר.
 11. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 12. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמאסטריות שמוצגות באתר, וזאת בין בהתכתבות או בשיחת יעוץ ובין במסגרת "פגישות אמת", הן באחריותך הבלעדית.
 13. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 14. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 15. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 16. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 17. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 18. פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי מפעיל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. 

 19. המידע שמוצג ב – Pmuisrael איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.